Russisk julekaos giver tre juleaftener i kalenderen

Vidste du, at en hel del af verdens befolkning først fejrer jul d. 7. januar? Det er tilfældet for den del af de kristne, som hører til den ortodokse kirke. Den er især stor i Rusland, hvor kirken har fastholdt den julianske kalender, hvorfor julen falder 12 dage senere end efter den gregorianske kalender, som vi følger. Læs med og forstå det russiske julekaos.

I Rusland har folk ekstra meget brug for deres julesweater. For der kan de potentielt fejre jul hele tre gange! Både den 25. december, nytårsaften og d. 7. januar. Eller rettere: De fleste fejrer jul på en af disse datoer. Hvilken julen falder på, afhænger af, om du er troende kristen eller ej.

Kalenderkaos skyldes revolutionen i 1917

Da kommunisterne tog magten i Rusland for lidt over 100 år siden ved oktoberrevolutionen i 1917, handlede det om, at få bugt med den stærke, ortodokse kirke i landet. En af de måder kommunisterne gjorde det på, var dels at forbyde kirken og dels at skifte til det gregorianske kalendersystem, som også blev anvendt i resten af Europa.

Den ortodokse kirke fulgte nemlig stadig den julianske kalender, og da deres magt og indflydelse havde været stor i zarens tid, kørte Rusland også efter dette i andres øjne forældede kalendersystem.

Så som et signal til befolkningen og omverdenen om, at den ortodokse kirkes magt var brudt, indførte kommunisterne samme kalendersystem, som alle andre brugte. Derved ophørte også en af de største tidsforskelle på jorden. En tidsforskel der ikke bare handler om tidszoner. For der er 12 dages forskel mellem den gregorianske og den julianske kalender!

Julen blev erstattet af en vinterfest

Religionsforbuddet betød et farvel til julen. Men da det kommunistiske styre godt viste, at sådan noget som højtider har stor betydning for folk i almindelighed, indførte de en Vinterfest på nytårsaften som erstatning for julen. Lidt på samme måde som den romerske kejser, der gjorde kristendommen til den officielle religion omkring år 300, lagde fejringen af Jesu fødsel på samme sted i kalenderen, hvor de fremhærskende hedenske religioner fejrede vintersolhverv.

Den blåklædte russiske Fader Frost blev indført til Vinterfesten, som kommunisterne indstiftede i stedet for julen.

Vinterfesten fejrede det nye års komme på stort set samme måde, som vi andre fejrede jul. Endda med jule-, sludder, nytårstræ og det hele. Jule-, sludder, nytårsgaver bliver det også til. Dem kom den blåklædte Fader Frost med.

Ortodokse kristne fortsætter med at være ortodokse

Under kommunismen blev den almindelige russer vant til den julianske kalender. Så da kommunismen forsvandt, så ingen nogen grund til at gå tilbage til det gamle kalender system.

Efter kommunismens fald blomstrede den russiske, ortodokse kirke hurtigt op igen. Og her kører de den dag i dag stadig alle deres højtider efter den gregorianske kalender. Altså er der fortsat 12 dage mellem den officielle kalender i Rusland og kirkens kalender.

Samtidig har mange holdt fast i at fejre nytåret på samme måde som under kommunismen. For lige som kalenderen har mange russere vænnet sig til, at sådan skal nytåret nu engang fejres.

Så derfor kan du som russer med god samvittighed fejre jul tre gange om året!